Sự khác biệt giữa Bridge và Router

Bridge là một thiết bị mạng, hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu. Thông qua bridge, dữ liệu hoặc thông tin không được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin. Trong khi đó, router cũng là một thiết bị mạng hoạt động ở lớp mạng. Thông qua router, dữ liệu hoặc thông tin được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin.

Bridge là gì?

Bridge trong mạng máy tính, còn được gọi là switch Layer 2, là một loại thiết bị mạng, được sử dụng để tách mạng thành các phần. Trong mô hình OSI, một bridge hoạt động ở layer-2, tức là lớp liên kết dữ liệu. Chức năng chính của thiết bị này là kiểm tra lưu lượng đến và kiểm tra xem nên lọc hay chuyển tiếp lưu lượng đó.

Ví dụ: Một Ethernet bridge kiểm tra từng frame Ethernet đến, bao gồm địa chỉ MAC nguồn và đích; và đôi khi là kích thước frame khi nó xử lý các quyết định chuyển tiếp riêng lẻ.

Bridge tương tự như repeater và hub ở chỗ chúng truyền dữ liệu đến mọi node. Tuy nhiên, các bridge duy trì bảng địa chỉ Media Access Control (MAC) ngay sau khi chúng phát hiện ra các segment mới, vì vậy các lần truyền tiếp theo sẽ chỉ được gửi đến người nhận mong muốn.

bridge là gi

Các loại bridge

 • Transparent Bridge: Các thiết bị khác trên mạng không thể nhìn thấy transparent bridge.
 • Translational Bridge: Có thể chuyển đổi từ hệ thống mạng này sang hệ thống mạng khác.
 • Source-route Bridge: Tên của Source-route Bridge xuất phát từ thực tế là toàn bộ tuyến đường đi của một frame được nhúng trong frame đó.

Những điều bạn cần biết về Bridge

 1. Bridge hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI.
 2. Không thể cấu hình bất kỳ giao thức định tuyến nào trong một bridge.
 3. Bridge truyền dữ liệu dưới dạng frame.
 4. Bridge được sử dụng để kết nối hai LAN segment khác nhau.
 5. Bridge hoạt động trên một broadcast domain.
 6. Chỉ có hai cổng trong bridge.
 7. Các thiết bị bridge không sử dụng bảng định tuyến hoặc bất kỳ thiết bị nào khác để truyền dữ liệu đến đích.
 8. Với sự trợ giúp của địa chỉ MAC từ những thiết bị được kết nối trong mạng, các bridge sẽ lắng nghe lưu lượng mạng và sau đó quyết định con đường tốt nhất để gửi dữ liệu.
 9. Bridge xác định địa chỉ đích với sự trợ giúp từ địa chỉ MAC (tức là địa chỉ Ethernet) của thiết bị.
 10. Bridge không tạo ra nhiều đường dẫn để gửi dữ liệu.
 11. Bridge tốt cho mạng phân đoạn và mở rộng mạng hiện có.

Router là gì?

Router là một thiết bị mạng chuyển tiếp những gói dữ liệu giữa các mạng máy tính. Các router thực hiện những chức năng định hướng lưu lượng trên Internet. Sau đó, sử dụng thông tin trong bảng định tuyến hoặc chính sách định tuyến để hướng gói tin đến mạng tiếp theo trên hành trình của nó

router là gì

Các loại router

 • Router có dây
 • Router không dây
 • Core router lõi và edge router
 • Router ảo

Những điều bạn cần biết về router

 1. Router hoạt động trong lớp mạng của mô hình OSI.
 2. Các giao thức như RIP, IGRP, OSPF, v.v… có thể được cấu hình trong router.
 3. Router truyền dữ liệu dưới dạng gói tin.
 4. Router được sử dụng để kết nối mạng LAN và WAN.
 5. Router hoạt động trên nhiều broadcast domain.
 6. Có nhiều hơn hai cổng trong router.
 7. Trong router, bảng định tuyến được sử dụng để định tuyến dữ liệu đến đích.
 8. Thiết bị router giao tiếp với các router khác để quyết định (chọn) đường dẫn tốt nhất cho việc truyền dữ liệu.
 9. Router sử dụng phần mềm cấu hình địa chỉ mạng (địa chỉ IP) để xác định địa chỉ.
 10. Router tạo ra nhiều đường dẫn để gửi dữ liệu.
 11. Router rất tốt cho việc tham gia các mạng từ xa.
 12. Ví dụ về giao thức định tuyến bao gồm: TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk.

Sự khác biệt giữa Bridge và Router

Sự khác biệt chính giữa bridge và router là bridge quét địa chỉ MAC của thiết bị. Mặt khác, router quét địa chỉ IP của thiết bị.

Hãy xem những sự khác biệt còn lại giữa bridge và router trong bảng dưới đây!

STTBRIDGEROUTER
1.Bridge hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu.Trong khi router hoạt động ở lớp mạng.
2.Thông qua bridge, dữ liệu hoặc thông tin không được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin.Trong khi thông qua router, dữ liệu hoặc thông tin không được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin.
3.Chỉ có 2 cổng trong bridge.Trong khi có hơn 2 cổng trong router.
4.Bridge kết nối hai mạng LAN khác nhau.Trong khi router được sử dụng bởi LAN cũng như MAN để kết nối.
5.Trong bridge, bảng định tuyến không được sử dụng.Trong khi trong router, bảng định tuyến được sử dụng.
6.Bridge hoạt động trên một broadcast domain.Trong khi router hoạt động trên nhiều hơn một broadcast domain.
7.Bridge rất dễ cấu hình.Trong khi router khó thiết lập và cấu hình.
8.Bridge tập trung vào địa chỉ MAC.Trong khi router tập trung vào địa chỉ IP.
9.Bridge tương đối rẻ.Trong khi router là thiết bị tương đối đắt tiền.
10.Bridge tốt cho việc phân đoạn mạng và mở rộng mạng hiện có.Trong khi router rất phù hợp để tham gia các mạng từ xa.
Trả lời 2

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Tìm hiểu về Router Mikrotik - kienthuc24.com

Tìm hiểu về Router Mikrotik - kienthuc24.com

[…] Sự khác biệt giữa Bridge và Router […]

Hướng dẫn cấu hình internet cho Router Mikrotik - kienthuc24.com

Hướng dẫn cấu hình internet cho Router Mikrotik - kienthuc24.com

[…] Sự khác biệt giữa Bridge và Router […]