Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Trong kho phần mềm mặc định  chính thức của CentOS 7 thì PHP 5.4 đã cũ và không còn được các nhà phát triển web, ứng dụng hỗ trợ nữa, duy trì và cập nhật bản vá lỗi. Để hỗ trợ cho những tính năng mới cũng như tăng cường khả năng bảo mật, Hiện nay phiên bản PHP mới nhất là PHP 8.1.5. Tuy nhiên, phiên bản PHP 7.x vẫn được rất nhiều lập trình viên đang sử dụng. Bài này mình xin hướng dẫn cài đặt phiên bản PHP 7.x trên CentOS 7. Cách cài đặt cũng đơn giản nhưng cũng sẽ giúp ích cho các bạn (Nhiều khi những thứ đơn giản mà mình ko muốn ghi nhớ mà để ghi nhớ những thứ khác quan trong hơn đúng không nào?)

Cài Đặt PHP 7 Trên CentOS

Để cài đặt PHP 7, bạn cần cài đặt và kích hoạt EPEL và Remi repository trên hệ thống CentOS 7 bằng câu lệnh sau:

Cài Đặt EPEL

yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm -y
cài đặt epel php 7

Cài Đặt Remi

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm -y
cài đặt remi php 7

của bạn đã được thiết lập để cài đặt PHP từ yum repository. Sử dụng một trong những lệnh bên dưới để cài đặt PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2 hoặc PHP 7.3:

# Install PHP 7.3 
# yum --enablerepo=remi-php73 install php -y

# Install PHP 7.2 
# yum --enablerepo=remi-php72 install php -y
# Install PHP 7.1 
# yum --enablerepo=remi-php71 install php -y
# Install PHP 7.0 
# yum --enablerepo=remi-php70 install php -y
cài đặt php 7.3

Sau khi tiến trình cài đặt hoàn tất, để kiểm tra lại thông tin phiên bản PHP đang được kích hoạt lên server, bạn sử dụng lệnh:

php -v
kiểm tra phiên bản php

Cài Đặt PHP Modules

Sau khi cài đặt một phiên bản PHP 7.x trên server, để cài đặt thêm một số PHP modules cần thiết cho các ứng dụng, bạn sử dụng lệnh bên dưới:

### For PHP 7.3 yum --enablerepo=remi-php73 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt php-mysqlnd php-process

### For PHP 7.2 yum --enablerepo=remi-php72 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

### For PHP 7.1 yum --enablerepo=remi-php71 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt 

### For PHP 7.0 yum --enablerepo=remi-php70 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

Bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để tìm những PHP modules khác có sẵn trong yum repository đã được cấu hình:

 yum --enablerepo=remi-php73 search php | grep php73
tìm kiến extension php

Chúc các bạn thành công! Vướng mắc bạn để lại bình luận nhé.

Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *