Hướng dẫn cài đặt MariaDB Server 10.4 trên CentOS 7

MariaDB là một sản phẩm mã nguồn mở tách ra từ MySQL. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MariaDB 10.4 trên CentOS 7.

CentOS là một hệ điều hành miễn phí được xây dựng và phát triển dựa trên hệ điều hành mã nguồn mở LinuxCentOS để hiểu chỉ tiết về hệ điều hành CentOS xin mời bạn đọc bài CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS

Hướng dẫn cài đặt MariaDB

Mặc định RHEL7 và CentOS 7 bạn có thể cài đặt bản MariaDB Server 5.5

Bạn có thể cài đặt bằng câu lệnh:

$ sudo yum install mariadb-server

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cách cài đặt phiên bản mới nhất tính đến ngày 15/4/2022 MariaDB 10.4 trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt MariaDB Server 10.4 trên CentOS 7

  • Để cài đặt được MariaDB Server 10.4 đầu tiên bạn phải download và cấu hình REPO theo câu lệnh sau:
$ sudo yum install wget
$ wget https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
$ chmod +x mariadb_repo_setup
$ sudo ./mariadb_repo_setup
  • cài đặt Cài đặt MariaDB Server 10.4:
$ sudo yum install MariaDB-server
  • Start MariaDB Server 10.4 sử dụng systemctl:
$ sudo systemctl start mariadb.service
  • Enable MariaDB Server 10.4 giúp từ động start khi khởi động lại server
$ sudo systemctl enable mariadb.service
  • Cấu hình bảo mật cho MariaDB Server 10.4
$ sudo mysql_secure_installation

Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cài đặt được MariaDB Server 10.4 server trên Centos 7. Nếu có vướng mắc gì bạn để lại bình luận phía dưới nhé.

Trả lời 1

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Hướng dẫn cài đặt DNS Server tích hợp giao diện cấu hình facileManager/fmDNS trên CentOS 7 - kienthuc24.com

Hướng dẫn cài đặt DNS Server tích hợp giao diện cấu hình facileManager/fmDNS trên CentOS 7 - kienthuc24.com

[…] Hướng dẫn cài đặt MariaDB Server 10.4 trên CentOS 7 […]