Hướng dẫn cài đặt Apache Web Server trên CentOS 7

Cài đặt Apache trên CentOS 7 – Apache là máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới. Nó là một máy chủ HTTP miễn phí hỗ trợ đa nền tảng cung cấp các tính năng mạnh mẽ có thể được mở rộng bằng các module.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt máy chủ Apache HTTP trên máy chủ CentOS 7

Bước 1: Cài đặt Apache

Apache có sẵn trong kho lưu trữ CentOS mặc định nên việc cài đặt khá đơn giản. Để cài đặt Apache hãy chạy lệnh sau:

sudo yum -y install httpd

Bước 2: Khởi động Apache

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động dịch vụ Apache bằng các lệnh sau:

sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl start httpd

Để kiểm tra trạng thái của Apache hãy sử dụng lệnh sau:

sudo systemctl status httpd

Bước 3: Cấu hình Firewalld 

Bạn cần mở các port cho http, https trên firewall bằng các câu lệnh sau:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Quản lý Apache Service với systemctl

// dừng Apache server
sudo systemctl stop httpd
// Khởi động Apache server
sudo systemctl start httpd
// Khởi động lại Apache server
sudo systemctl restart httpd
// Tải lại Apache server khi có thay đổi cấu hình
sudo systemctl reload httpd

Qua bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Apache trên CentOS 7. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới

Trả lời 1

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Hướng dẫn cài đặt DNS Server tích hợp giao diện cấu hình facileManager/fmDNS trên CentOS 7 - kienthuc24.com

Hướng dẫn cài đặt DNS Server tích hợp giao diện cấu hình facileManager/fmDNS trên CentOS 7 - kienthuc24.com

[…] Hướng dẫn cài đặt Apache Web Server trên CentOS 7 […]