Cisco VPN trên Windows 8.1/10 bị lỗi “Reason 442: Failed to enable Virtual Adapter”

Khi bạn sử dụng Cisco VPN trên windows 8.1/10 chắc hẳn bạn đã gặp phải lỗi “Reason 442: Failed to enable Virtual Adapter”. Khi gặp phải lỗi trên bạn hãy xử lý như sau:

Bước 1: Tìm kiến với từ khóa regedit 

Bước 2: Tìm đến  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CVirtA

Bước 3: Tìm giá trị chuỗi được gọi là DisplayName

Bước 4: Click chuột phải và chọn Modify  trong menu

Bước 5: Trong value data xóa @oemX.inf,%CVirtA_Desc%;. Giá trị chỉ là Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows

6. Chọn OK

Mình hy vọng rằng nó đã có ích! Nếu bạn có chút thời gian, hãy để lại bình luận.

Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *